Portfolio

powrót

Rewaloryzacja zieleni na Rynku w Nowym Sączu

Projekt rewaloryzacji zieleni na Rynku w Nowym Sączu przewiduje przede wszystkim przysłonięcie stacji transformatorowej zielenią. Obiekt obecnie jest przysłonięty zielenią w stopniu niedostatecznym, przez co mocno odznacza się w przestrzeni rynku. Wpływa to negatywnie na estetykę miejsca.

Dodatkowo w projekcie została uwzględniona korekta kształtów zieleńców oraz uporządkowanie istniejących nasadzeń w celu uzyskania spójnej kompozycji i podniesienia walorów estetycznych.

 

  • Elewacja polnocna_StudioB
  • Elewacja południowa_StudioB
  • Elewacja zachodnia_StudioB
  • Nowy Sacz_01_StudioB
  • Nowy Sacz_02_StudioB
  • Nowy Sacz-koncepcja_StudioB